Banner 1

Introduction

Đối tác chiến lược của công ty:

-     Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sao Vàng

-     Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Sài Gòn

-     Công ty Cổ phần NSH Việt Nam

-     Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhà An Cư

-     Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

-     Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới

Savacap ra đời theo định hướng của Sao Vàng Group trở thành Công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam.

Mr. Dương The Quang - General Director Mr. Quang has over 18 years experience in banking, finance and investment sectors in Vietnam. Starting in 1996, as a Head of Credit Department for a reputable Dong A Bank.

Sao Vang Fund Management Company (Sao Vang Capital) was established and operated under License No. 47/UBCK-GP dated on 04 Mar. 2009 granted by Vietnam State Securities Committee, and its charter capital was registered with VND 50 billion based on revised License No. 24/GPĐC-UBCK dated 13 Aug. 2013.

Contact Information